Kocioł miałowy KWM - S na miał

Formularz kontaktowy >>>
CHARAKTERYSTYKA KOTŁA TYPU KWM - S

należą do grupy najnowocześniejszych kotłów w Polsce w tej klasie, posiadają:

 • certyfikat ekologiczny,
 • certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")
badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.
Kocioł miałowy dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną. Na wyposażeniu kotła znajdują się:
 • mikroprocesorowy regulator,
 • wentylator,
 • instrukcja obsługi kotła i regulatora.

Kotły miałowe typu KWM - S przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM - S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM - S podano w tabeli 1 poz.17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

Kotły wodne typu KWM - S

 • opalane miałem węglowym
 • po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi
 • charakteryzują się znikomym wpływem na zanieczyszczenie środowiska
 • proces palenia sterowany mikroprocesorowym regulatorem
 • całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w eksploatacji

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA KWM - S

L.p. Wyszczególnienie j.m. Wielkość kotła
1. Moc kotła kW 19 25 38 50 62 75 95 125 150 200 250 300 350 500
2. Średnia moc eksploatacyjna
w systemie całodobowym
kW 9 12 19 25 31 37 50 62 75 100 125 150 175 250
3. Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowym m2 do 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 300 300 - 380 380 - 530 530 - 630 630 - 750 750 - 1000 1000 - 1300 1300 - 1600 1600 - 1900 1900 - 3100
4. Stałopalność ok. h 24
5. Stałopalność przy mocy nominalnej ok. h 8
6. Jednorazowy zasyp paliwa kg 35 45 60 75 95 120 165 195 285 360 430 565 725 1200
7. Sprawność
cieplna
osiągana
wymagana
% 82
75
82
75,5
83
76
83
77
83
77
83
77,5
83
78
86
78,5
84
79
84
79
83
79,5
83
80
83
80
80 80
8. Maksymalna temperatura wody °C 90
9. Ciśnienie robocze max MPa 0,15 0,25
10. Ciśnienie próbne MPa 0,25 0,35
11. Wymagany ciąg spalin Pa 23-30 45-50
12. Wymagana wysokość komina m 5 5 5 6 6 7 7 8 9,5 11 12 13 13 20
13. Wymagany przekrój otworu komina cm2 220 230 270 300 300 350 500 650 750 950 950 1300 1950 2200
14. Masa kotła kg 327 410 490 580 665 800 1200 1400 1500 1750 2150 2760 3220 6200
15. Pojemność kotła dm3 112 125 170 215 255 315 450 530 560 590 650 780 930 2370
16. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 25/12 wg PN-82/G-97001-3
17. Wymiary podstawowe kotła długość wymiennika mm 858 950 1010 1070 1120 1170 1378 1522 1672 1762 1812 1958 2098 2528
całkowita mm 1135 1265 1360 1440 1510 1560 1810 2380 2270 2410 2460 2610 2850 3310
szerokość wymiennika mm 438 510 560 630 690 780 854 872 924 1054 1164 1341 1526 1900
całkowita mm 538 610 660 730 790 880 954 952 1044 1174 1284 1461 1646 2050
wysokość wymiennika mm 1040 1095 1210 1215 1290 1390 1540 1466 1500 1550 1650 1750 1780 1900
całkowita mm 1150 1205 1320 1325 1400 1500 1650 1550 1605 1655 1755 1855 1885 2080
18. Średnica króćca zasilania
i powrotu
mm 60x4 60x4 60x4 60x4 76x4 76x4 89x4,5 89x4,5 89x4,5 108x4 108x4 133x4 133x4 159x5
19. Wymiary przekroju czopucha mm 125 130 160 160 180 180 220 230 250 280 280 320 340 520
20. Pobór mocy wentylatora W 85 85 85 85 140 140 160 160 180 370 550 550 550 1100
Formularz kontaktowy
Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Certus BIS Robert Kacprzak | Oferta kotłów centralnego ogrzewania