Kocioł uniwersalny UKS

Formularz kontaktowy >>>

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA TYPU UKS

  • przystosowane do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego,
  • miału, węgla brunatnego, torfu, drewna i.t.d.,
  • mogą być dostarczone w segmentach i składane w kotłowni użytkownika,
  • bezpieczne w eksploatacji,

posiadają:

  • certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")
badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
Kocioł uniwersalny UKS dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną. Na wyposażeniu kotła znajdują się:
  • instrukcja obsługi kotła,

Kotły typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 1 dla powierzchni od 35 - 280 m2 oraz w tabeli 2 dla powierzchni od 430 - 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS podano w tabeli 1 oraz tabeli 2. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tabeli powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA UKS

Tabela 1: Charakterystyka techniczna kotłów UKS I typoszereg

L.p. Wyszczególnienie j.m. Wielkość kotła
1. Znamionowa moc cieplna kW 5 6.5 8 12 14 19 23 27 42
2. Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 35 45 55 75 85 120 150 180 280
3. Wymagany ciąg spalin Pa 14-30
4. Sprawność cieplna przy mocy znamionowej % 74,4
5. Orientacyjna najmn. wysokość komina m 5 7
6. Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody MPa 0,1
7. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 26/9, sortymentu OII, rodzaj energetyczny
8. Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,8 4,4 5,5 7,2
9. Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa kg 5 6,5 8 11 13 18 21 25 40
10. Masa kotła bez wody kg 110 120 130 230 280 335 360 380 540
11. Wymiary podstawowe kotła    długość mm 630 690 750 1000 1110 1110 1125 1385 1500
szerokość 344 344 344 450 527 590 590 646 772
wysokość 923 923 923 856 910 910 995 1105 1180

 

Tabela 2: Charakterystyka techniczna kotłów UKS II i III typoszereg

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Znamionowa moc cieplna kW 70 95 130 190 250 400 560
2. Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 430 540 820 1150 1430 2290 3220
3. Wymagany ciąg spalin Pa 36-50 43-70
4. Sprawność cieplna przy mocy znamionowej % 74,9 75,1
5. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 8,5 9,5 10,5 11 12 13,5 14,5
6. Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody MPa 0,15 0,25
7. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 26/12, sortymentu OII, rodzaj energetyczny
8. Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 14 17,5 26,3 36 48 76 107
9. Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa kg 65 80 115 165 220 340 490
10. Masa kotła bez wody kg 680 1020 1350 2077 2935 4144 5704
11. Wymiary podstawowe kotła długość mm 1870 2100 2305 2740 2480 2910 3180
szerokość 870 1060 1120 1323 1714 1986 2522
wysokość 1230 1320 1420 1570 1610 1890 2070
Formularz kontaktowy
Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Certus BIS Robert Kacprzak | Oferta kotłów centralnego ogrzewania