Kocioł z podajnikiem BIOVERT

Formularz kontaktowy >>>

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA BIOVERT

Kocioł typu BIOVERT jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, którymi są pelety o średnicy 6 lub 8 mm.

Kocioł z podajnikiem zasilany jest automatycznym palnikiem z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym.

Urządzenie to cechuje wysoka efektywność cieplna i niska emisja substancji szkodliwych do atmosfery.

W palniku kotła spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu.

 

                     

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA BIOVERT

L.p Wyszczególnienie Jedn. BIOVERT
20
BIOVERT
40
BIOVERT
50
1 Moc nominalna kW 20 40 50
2  Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych ( dla 100 W/m2  ) m2 do
200
do
300
do
500
3 Wymiary gabarytowe kotła    szerokość mm 490 490 -
długość 600 710 -
wysokość 1280 1280 -
Formularz kontaktowy
Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Certus BIS Robert Kacprzak | Oferta kotłów centralnego ogrzewania